Heidi Laakso-Kuivalainen

Profiili

Restaurointikillan jäsenyys

Varsinainen jäsen

Nimi

Heidi Laakso-Kuivalainen

Toimialue

Koko Suomi

Ammattiala

Suunnittelu

Ammattinimike

Restaurointimestari